Actie voor schoolbanken in Ghana groot succes

meubels

De voorjaarsactie van Derde Wereldgroep Soest voor schoolbanken in de Kabrono lagere school in Ghana, is een groot succes geworden. Aan giften kwam ruim € 2500,- binnen, genoeg om alle kinderen zittend in hun nieuwe bankjes hun schoolwerk te kunnen laten maken. De leraren krijgen elk een tafel en een stoel. Het meubilair wordt ter plaatse gemaakt, waarbij men voor de stevigheid gelaste metalen onderstellen gebruikt. Als de Covid19 lock down weer voorbij is, kunnen de leerlingen van hun nieuwe bankjes gaan genieten. Alle sponsoren heel hartelijk bedankt!

DWG Soest zorgt voor zonnepanelen op kliniek in Kameroen

zonnepaneel SCDit najaar voerde de Derde Wereldgroep Soest actie voor de aanschaf van zonnepanelen plus toebehoren voor een kleine kliniek in Kameroen. Als het donker is, in Kameroen al om 18.00 uur, licht men spoedgevallen en bevallingen met kaarsen en olielampen bij. Nogal brandgevaarlijk en slecht voor de luchtwegen. Op zonnestroom kunnen lampen branden en een koelkast draaien, voor het bewaren van vaccins. De actie was een groot succes en bracht ruim € 3000,- op. De DWG vult dit bedrag aan tot € 5000,-, waarmee alle panelen en apparaten gekocht kunnen worden. Men is meteen aan de slag gegaan. De slechte toestand van de toegangsweg dwingt de mensen om de panelen op het hoofd naar de kliniek te brengen. Na de Kerstvakantie wordt alles geïnstalleerd.

KEUZE VAN DE PROJECTEN

Criteria voor projecthulp

* De aanvraag voor ondersteuning moet gebaseerd zijn op een lokaal initiatief en voortkomen uit de groep voor wie het project bedoeld is.
* De aanvragers zijn verantwoordelijk voor het project en voeren het zelf uit (eventueel met professionele hulp).
* Bij de uitvoering van het project moeten zoveel mogelijk lokale materialen gebruikt worden.
*Het project heeft een blijvend positief effect voor de mensen en de gemeenschap.
* Er ligt een zekere nadruk op hulp aan vrouwen.
* De Derde Wereldgroep Soest beschikt over een beperkt budget. De bijdrage per project is gemiddeld € 2500,-- tot € 3000,--. Projecten die (veel) meer geld vergen kunnen niet worden gehonoreerd.
* Alleen projecten in de Derde Wereld komen in aanmerking (dus niet in Oost-Europa of de Westerse wereld).
* Projecthulp wordt gegeven voor maximaal drie jaar.

De volgende aanvragen worden niet gehonoreerd

* Studie- en reisbeurzen voor onderzoek.
* Reiskosten voor projectbezoek.
* Transportkosten van goederen.
* Noodhulp en voedselhulp.
* Sponsoring van individuen of groepen.

Projectaanvraag

De aanvraag omvat de volgende gegevens:
1. Naam, adres en bankrekening van de aanvrager en diens rechtspositionele status. Aanvragen van privé-personen worden niet gehonoreerd.
2. Informatie over de wettelijke registratie van de organisatie bij de overheid.
3. Omschrijving van het project, de achtergrond en de looptijd.
4. Begroting van de kosten, uitgesplitst naar onderdelen.
5. Welke bijdrage levert de aanvrager zelf, in geld, materialen en arbeidskracht?
6. Welke bijdrage wordt van de Derde Wereldgroep Soest gevraagd?
7. Namen van andere donororganisaties die een bijdrage geven of gevraagd zijn bij te dragen aan de activiteiten van de aanvrager.
8. De contactpersoon voor het project. Wanneer een privé-persoon of stichting in Nederland contact heeft met de aanvrager, graag naam, adres en telefoonnummer vermelden.
9. Is er een mogelijkheid tot het geven van informatie over het verloop van het project? We denken hierbij aan schriftelijke informatie, foto's en ander beeldmateriaal, te gebruiken voor de voorlichting in Soest.

De aanvraag graag indienen via ons e-mailadres:

dwgsoest@hotmail.com