Jaarverslag

DWG-JAARVERSLAG 2011 IS VERSCHENEN: HEEL GOED JAAR

Het Jaarverslag 2011 van de Derde Wereldgroep is zojuist verschenen. Opnieuw is er veel bereikt, zoals blijkt uit voortgang van kleinschalige projecten in India en diverse landen in Afrika. De aard van de kleinschalige projecten die in 2011 zijn en deels nog in 2012 worden gesteund, komen globaal onderverdeeld neer op:

● produceren van goederen voor het verkrijgen van inkomen,

● houden van vee en gevogelte voor productie van melk, vlees en eieren,
● kweken van groente, fruit en andere gewassen voor verkoop en eigen gebruik,
● onderwijs, leermiddelen en scholing,
● medische voorzieningen, voorlichting en sanitatie.

DWG-voorzitter Jan Bik schrijft in zijn inleiding onder meer over de vraag wat die hulp inhoudt: 'Ontwikkelingssamenwerking, kennisuitwisseling, morele steun en financiële bijdragen leveren voor onderwijsprojecten, voor kinderen en volwassenen.' Hij citeert prof. Tinbergen die al in de jaren 50 van de vorige eeuw zei: 'Onderwijs leidt tot welvaart en welbevinden.' 
Aldus een kleine greep uit de inhoud van het Jaarverslag 2011.

Top-005 

 Openen van het volledige DWG-Jaarverslag 2011 (26 pagina's met veel foto's) kan door hier aanklikken.