Jaarverslag

JAARVERSLAG 2014 DWG: HEEL MOOIE RESULTATEN

DSC 8461

Ook in 2014 is het niet bepaald rustiger geworden in de wereld. Bloedige aanslagen, felle regionale twisten, dood en verderf zaaiende bekeringsbewegingen. We kijken er met zorg en afschuw naar en zouden haast de moed gaan verliezen.

Maar de wereld is veel groter dan die brandhaarden. In heel veel landen in Azië en Afrika is de situatie, ook na doorgemaakte burgeroorlogen zoals in Mozambique en Sierra Leone, nu stabiel en kunnen er plannen gemaakt worden voor verdere ontwikkeling. Hoezeer dit nodig is blijkt wel uit de verdubbeling van het aantal aanvragen dat we ontvingen, van 100 in 2013 naar 200 in 2014.

Het administratief verwerken, beoordelen en beantwoorden van al deze aanvragen brengt veel werk met zich mee. Alle aanvragen worden beoordeeld op degelijkheid, praktische uitvoerbaarheid en vooral ook duurzaamheid. Dus geen school zonder duidelijkheid over de betaling van de leraren en het onderhoud van het gebouw. En bij inkomensgenererende activiteiten moet wel duidelijk aangetoond worden dat deze een goede kans van slagen hebben. Heel veel aanvragen vallen om die reden af. Ook ons budget legt ons beperkingen op. Daarom zijn we er trots op, dat in 2014 toch weer 19 projecten konden worden gefinancierd in negen verschillende landen.

Dit alles is echter niet mogelijk zonder de steun vanuit de Soester samenleving. Wij zijn bijzonder blij, dat we ook in 2014 daar op konden rekenen. Ondanks forse bezuinigingen bij de gemeente blijft haar bijdrage aan ons werk volledig intact. Ook kunnen we elk jaar weer rekenen op de inzet van de leerlingen van het Griftland College. En zo zijn er nog veel meer trouwe donateurs en sponsors.

Zonder hun support zijn we nergens, met hun support gaan we door met ons werk voor de mensen elders in de wereld die het een stuk slechter hebben getroffen dan wij.

Wij danken allen voor hun inzet, morele steun en bijdragen.

JAN BIK, voorzitter DWG

# Hier drukken voor openen van het complete jaarverslag