Jaarverslag

DERDE WERELDGROEP SOEST OOK IN 2016 WEER HEEL ACTIEF

Bij het verschijnen van het jaarverslag over 2016 voert de Derde Wereldgroep Soest actie voor het bouwen van een extra schoollokaal voor de Compassionate Kids School in het oosten van Ghana. Het aantal leerlingen is in korte tijd toegenomen van 230 tot 360 en daarmee is de school letterlijk uit zijn jasje gegroeid. Leerlingen zitten nu onder een afdak van golfplaat, dat bij regen natuurlijk onvoldoende bescherming biedt. Via fundraising heeft men zelf al een flink bedrag bij elkaar gekregen en ouders die kunnen timmeren en metselen helpen vrijwillig mee. Voor bouwmateriaal, ramen, deuren en lampen ontbreekt nog een bedrag van € 3000.

In 2016 werden in totaal 14 verschillende projecten gesteund in Afrikaanse landen als Gambia, Ghana, Ivoorkust, Kenia, Mozambique, Oeganda, Sierra Leone en Somalië, en ook in India. Projecten op het gebied van onderwijs en medische zorg, herstel van waterputten en bouw van sanitaire voorzieningen, kleinschalige tuinbouw, (pluim)vee- of visteelt, praktische training, zoals een naaiopleiding en het verstrekken van microkredieten om een kleine nering op te zetten. Deze kleinschalige projecten geven juist de allerarmsten een steuntje in de rug.

De Derde Wereldgroep Soest is al bijna 35 jaar actief op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Dankzij de steun van trouwe donateurs, de gemeente Soest en de jaarlijkse actie van leerlingen van het Griftland College, kan zij haar werk nog steeds doen. Ook externe fondsen, zoals dit keer het Rabo Foundation Medewerkersfonds, worden met succes aangesproken. Dat het werk van de DWG Soest nog steeds nodig is, blijkt wel uit de meer dan 150 aanvragen die in 2016 binnenkwamen, tegenwoordig grotendeels via internet.

Het jaarverslag 2016 is in te zien door op deze link te klikken.

Een papieren exemplaar kunt u aanvragen op: dwgsoest@hotmail.com