Jaarverslag

Jaarverslag 2017

Soest, april 2018

Beste vrienden en relaties van de Derde Wereldgroep Soest,

Het is ons een genoegen u het jaarverslag over 2017 aan te bieden.

Precies 35 jaar geleden ontstond het idee om Soest-breed een project in de Derde Wereld te gaan steunen: de Derde Wereldgroep Soest werd geboren en zij is anno 2018 nog steeds volop actief. In 2017 financierden we in totaal 12 projecten in vier verschillende landen. Met de opbrengst van de voorjaarsactie konden we een extra lokaal laten bouwen bij de Compassionate Kids School in Ghana. Het schoolgebouw van de Charles Lwangaschool in Kampala kon eindelijk helemaal afgewerkt worden en de Golden Child Community School in Ghana kreeg een waterput ter beschikking, mede dankzij een genereuze bijdrage van de Rickelman Van Erp Stichting. U leest er alles over in hoofdstuk 3. Zonder uw trouwe steun en die van de gemeente Soest zouden we nooit zo ver kunnen komen.

Onze hartelijke dank daarvoor!

Voor de voorjaarsactie van 2018 vragen wij u hulp voor zwangere vrouwen en zieken in het Rwenzori gebergte in het westen van Oeganda. Om de gezondheidsposten en het ziekenhuis te kunnen bereiken moeten zij van de bergen af naar het dal. De onverharde wegen veranderen bij regen in modderpoelen, die zelfs voor fourwheeldrives onbegaanbaar zijn. MotorambulanceBij moeilijke bevallingen ontbreekt daardoor professionele begeleiding, die tot complicaties en ook sterfte van moeder en kind kunnen leiden. De Mesopotamia Notre Dame Rural Development Association, Menoda, werkte het plan uit om met motorambulances deze vrouwen en ook andere zieken naar het dal te kunnen brengen. Met deze lichte motoren met aangebouwde zijspan, de zogenaamde BodAmbulances lukt het wel. In 2017 financierden we als proef de aanschaf van 5 van deze ambulances(zie pag. 10). Inmiddels heeft men positieve ervaring opgedaan met het systeem en zou men graag de overige 5 benodigde ambulances, plus de bijbehorende mobiele telefoons, aanschaffen. De totale kosten hiervoor bedragen € 3.000.

Graag doen wij een beroep op u om een steentje bij te dragen voor de aanschaf van de BodAmbulances. Uw gift komt volledig ten goede aan het project en is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Namens het bestuur,

Handtekening EH

Erica Hoksbergen

Penningmeester

Door op onderstaande afbeelding te klikken download u het jaarverslag (in PDF) waarna u het met een PDF-reader kunt lezen.

Jaarverslag 2017