Français

DWG HELPT BIJ BOUW VAN MOEDER- EN KINDKLINIEK IN IVOORKUST

Bij het verschijnen van haar jaarverslag over 2015 voert de Derde Wereldgroep Soest actie voor de organisatie La Voie de L’Espoir (De Weg van de Hoop) in Ivoorkust. In de zich snel ontwikkelende regio Soubré ontbreekt een moeder- en kindkliniek waar vrouwen veilig kunnen bevallen. Thuis bevallen onder primitieve omstandigheden brengt grote risico’s met zich mee voor moeder en kind. De nieuw te bouwen kliniek zal ook gezondheidszorg aan kinderen en basiszorg aan de algemene bevolking bieden. Aan de DWG wordt een bijdrage van € 6000,- gevraagd. Daarnaast zullen ook andere sponsoren bijdragen aan de bouw en inrichting van de kliniek.

Het jaar 2015 stond voor de DWG vooral in het teken van de afbouw van de Charles Lwangaschool in Kampala, hoofdstad van Oeganda. Deze basisschool voor kansarme kinderen, gebouwd met geld van de DWG Soest, werd eind 2014 feestelijk geopend, maar was toen nog niet af. Voor de bouw van de tweede verdieping en het dak werden in 2015 actief fondsen geworven. Eind 2015 was het geld bij elkaar. De sponsoractie van de leerlingen van het Griftland College en de grote bijdrage van de Rickelman van Erp stichting speelden daarbij een doorslaggevende rol. Dit grote project, dat in 2012 van start ging, kan hiermee afgerond worden.

Daarnaast werden er nog tien andere projecten gesteund in India, Ghana, Kenia, Mali, Mozambique en Sierra Leone. Projecten op het gebied van onderwijs, schoon drinkwatervoorziening, verstrekking van microkredieten om kleine neringen op te zetten en kleinschalige tuinbouw, (pluim)vee- of visteelt, die voor een aanvullend gezinsinkomen kunnen zorgen.