Donateur worden?

Wilt u meewerken aan het verbeteren van de levensomstandigheden van de armsten in de wereld, word dan donateur. U ontvangt in april ons verslag van het afgelopen jaar, met daarin een uitgebreide beschrijving van de projecten die we hebben gesteund en een financieel overzicht. Bij dit verslag voeren we actie voor een duidelijk omschreven project.

In oktober sturen wij een update van onze activiteiten in het lopende jaar en koppelen daar ook een actie aan vast. Bijdragen zijn vrijwillig en de hoogte van het bedrag bepaalt u zelf.

Een bericht naar ons e-mailadres, een briefje aan het secretariaat, of een telefoontje naar onze secretaris zijn voldoende.

Secretariaat Derde Wereldgroep Soest

Patrijsgang 44

3766 XH Soest

Tel. 035 609 00 74

E-mail:    dwgsoest@hotmail.com

Website : www.derdewereldgroepsoest.nl

Ook een eenmalige gift is zeer welkom.