Archief

IN MEMORIAM: JAAP DEN OUDE EN JAN UIT DEN BOGAARD

De Derde Wereldgroep Soest heeft in april en mei (oud-)bestuursleden verloren. Het DWG-bestuur herdenkt hen:

 

In memoriam Jaap den Oude

Jaap_den_OudeOp 26 april 2012 werd ons bestuurslid Jaap den Oude getroffen door een ernstig herseninfarct. De hoop op (gedeeltelijk) herstel werd al spoedig de bodem in geslagen en na amper zes dagen overleed hij op 2 mei, 84 jaar oud.

Wij zijn geschokt door zijn totaal onverwachte, snelle overlijden. Jaap was sinds 1985 voor de Derde Wereldgroep Soest een steun en toeverlaat in technische zaken. ‘Vraag het Jaap en het komt goed ’.

Hij was actief met het inzamelen van gereedschappen, kleding, speelgoed, naai- en

schrijfmachines. Samen met zijn latere schoonzoon Willem Voorhout bracht hij honderden dozen naar Amsterdam en naar Krimpen aan de IJssel, voor verdere verscheping naar o.a. Tanzania en Brazilië.

Jarenlang was hij druk met de voorlichting op scholen, in kerken en bij maatschappelijke organisaties. Vertellen over een project en vertonen van de bijpassende dia’s was echt zijn ding.

Hij zorgde dat al ons drukwerk printklaar was, beheerde het foto- en knipselarchief en maakte tentoonstellingen voor onze jaarlijkse ontmoetingsavond en voor de voorlichtingsactiviteiten. Toen de automatisering zijn intrede deed nam hij les en ging hij ons adressenbestand beheren. Later kwam daar de website bij.

Jaap was altijd aanwezig bij de verschillende activiteiten van de DWG. Natuurlijk bij de vergaderingen, maar ook bij het voorbereiden van postverzendingen, het ontvangen van projectpartners, het bezoeken van evenementen waarbij de DWG betrokken was, de voorbereiding van de jaarlijkse ontmoetingsavond en van ons 25-jarig jubileum. De technische voorbereiding en uitvoering lag altijd in zijn handen. Ondanks zijn vorderende leeftijd zei hij nooit nee. Hij kende ook heel veel mensen in Soest en was daarmee onze vraagbaak.

 Jaap was een gezellige man die, met een biertje in de hand, smakelijk kon vertellen over zijn jeugd in Utrecht. Maar bovenal was hij zeer begaan met het lot van arme mensen in de Derde Wereld. De recente discussie over een mogelijke verlaging van het landelijk budget voor ontwikkelingssamenwerking emotioneerde hem zeer. Er mocht geen cent af!

Voor al zijn inzet gedurende vele jaren, ook voor de Wereldwinkel Soest en de Soester Kring, ontving hij zeer verdiend in 2002 een Koninklijke Onderscheiding.

 We zullen Jaap heel erg missen.

 

 

In memoriam Jan Uit den Bogaard

papa_1Ons bereikte het droevige bericht dat, na een kort ziekbed, op 26 april 2012 ons oud-bestuurslid Jan Uit den Bogaard is overleden. Hij werd 89 jaar oud.

Jan was vanaf de oprichting van de Derde Wereldgroep Soest, in 1983, betrokken bij ons werk. Eerst als secretaris en later verzorgde hij de publiciteit. Hij heeft zich altijd zeer gewetensvol van zijn taak gekweten en had een uitstekende stijl van schrijven. Hij was altijd opgewekt en de jaren leken geen vat op zijn immer jongensachtige uitstraling te hebben.

Na 20 jaar DWG Soest vond hij het welletjes, hij was toen bijna 80, en nam hij afscheid van het bestuurswerk. Maar voor het rondbrengen van onze brieven konden we hem nog jarenlang ‘lastig vallen’.

We gedenken in hem een hartelijke, bevlogen man, begaan met het lot van de allerarmsten in de Derde Wereld.