Archief

ZANDLOPERACTIE 2011: NIEUW DAK VOOR COBETSCHOOL IN ZAMBIA MEDE DANKZIJ DE BRON EN DE CAROLUSSCHOOL IN SOEST

Er komt een nieuw dak voor de Chawama Cobetschool in Lusaka, de hoofdstad van Zambia in Zuidelijk Afrika! Dat is zeker en dat is mede te danken aan de leerlingen van de groepen 7 en 8 van de basisscholen De Bron en de Carolusschool in Soest. Zij hebben deelgenomen aan de Zandloperactie in de herfst van 2011, een jaarlijkse operatie in de Soester Duinen die tot doel heeft het stuifzand en de heide schoon te maken van alles wat daar niet thuishoort. De leerlingen verdienden daarmee geld, dat vervolgens overgedragen werd aan de Derde Wereldgroep Soest. De Soester Courant van 8 februari bracht daarvan hieronder verslag:

  

Top-3

Kwetsbare kinderen

Zambia (vroeger Noord-Rhodesië) ligt in Afrika, ten zuiden van de evenaar. Het grenst niet aan de oceaan en heeft dus geen zeehavens. De Zambezi is de grootste rivier en in het zuiden van het land zijn de bekende Victoria watervallen. Het land is 18 keer zo groot als Nederland en heeft ongeveer 12 miljoen inwoners. Het is officieel een christelijk land, maar er wonen ook moslims en hindoes. In de hoofdstad Lusaka, in de wijk Chawama werd in 1998 de Chawama Cobetschool opgericht. Deze school richt zich speciaal op kwetsbare kinderen, zoals  weeskinderen wier ouders aan AIDS zijn overleden, kinderen van weduwen, straatkinderen en gehandicapte kinderen. Men probeert ook, met succes, meisjes naar school te krijgen. De school heeft een goede reputatie in de buurt. 

Nel Koster

 In 2003 bracht Nel Koster uit Soest, die toen in Lusaka les gaf aan de meisjesschool City of Hope, ons in contact met de Cobetschool. De Derde Wereldgroep Soest heeft toen bijgedragen aan het  uitbreiden en inrichten van het schoolgebouw.Een paar maanden geleden kon het DWG-bestuurslid Annemarieke Koch met haar man meereizen naar Zambia. Ze besloot een kijkje te gaan nemen bij de Cobetschool. Tot haar grote vreugde bleek de school nog springlevend te zijn en volop te draaien. Peter Mumba, destijds medeoprichter, is nog steeds de bezielende leider.

Ruim 1500 leerlingen

Op dit moment staan er ruim 1500 kinderen ingeschreven. ’s Morgens krijgen de klassen 1 tot en met 7 les en ‘s middags de klassen 8 tot en met 10. De oudste leerlingen zijn 18 tot 19 jaar. Er zijn op dit moment 16 leerkrachten, die weinig betaald krijgen omdat de school geen overheidssubsidie krijgt en moet rondkomen van het schoolgeld. Voor klas 1-7 is dat € 0,75 per maand, voor de hogere klassen € 5,75.  De overheid heeft de school wel erkend en levert  zo nu en dan maïsmeel, waarmee op school maaltijden voor de leerlingen worden bereid. Alleen de leerkrachten hebben lesmateriaal. HIV-besmetting en AIDS zijn belangrijke onderwerpen van de lessen. In elke klas zitten gemiddeld zes kinderen van wie de ouders aan AIDS zijn overleden. De liedjes die de kinderen voor Annemarieke Koch zongen en de gedichten die werden voorgedragen gingen steeds weer over dit onderwerp.Tien lokalenDe school heeft 9 lokalen een 1 in aanbouw.

Tien lokalen

Het nieuwe lokaal moet nog afgepleisterd worden en er is geld nodig voor de aanschaf van banken en kasten. Het hele gebouw moet ook aan de buitenkant gepleisterd worden om de weersinvloeden tegen te gaan. Het belangrijkste op dit moment is echter de reparatie van het dak. Veel golfplaten zijn lek en moeten vervangen worden. De Derde Wereldgroep Soest heeft besloten de Cobetschool te helpen. Het geld, dat de leerlingen van De Bron en de St. Carolusschool hebben verdiend met hun werk in de Soester Duinen, zal worden besteed aan het opknappen van de Cobetschool. 

 P1050761-1

 Leerlingen van de Chawama Cobetschool.