Archief

WERELDWINKEL SOEST BESTAAT 20 JAAR

De Wereldwinkel in Soest bestaat 20 jaar en dat werd onder grote belangstelling op zaterdag 7 mei gevierd. Dat gebeurde in en vooral buiten de fraaie winkel aan de Steenhoffstraat. Het weer werkte perfect mee, waardoor de grote tent die voor alle zekerheid was opgezet achter het gebouw niet nodig was. Sprekers waren Wereldwinkel-voorzitter Jan Buning, de Soester burgemeester Arie Noordergraaf en Erica Hoksbergen van de Derde Wereldgroep Soest (DWG).

2011-05-85

Erica Hoksbergen: 'In de eerste plaats wil ik namens het bestuur van de Derde Wereldgroep Soest de hartelijke felicitaties overbrengen aan bestuur en medewerkers van de Wereldwinkel Soest en mijn complimenten uitspreken voor de prachtig vernieuwde winkel. De Derde Wereldgroep Soest en de Wereldwinkel Soest zijn vanaf het begin nauw met elkaar verbonden geweest. Toen de werkgroep “Wereldvoedselvraagstuk”, kortweg Voedselgroep genoemd,als voorloper van de Wereldwinkel in 1989 begon met verkoop van ideële voedselproducten als Max Havelaar koffie en bananen, hielpen bestuursleden van de DWG Soest om de kraam te bemensen. Later, toen het huidige pand werd betrokken namen vier bestuursleden van de DWG zitting in het bestuur van de Wereldwinkel. We hebben allebei hetzelfde doel voor ogen: mensen, in wat wij nog steeds de Derde Wereld noemen,die het veel slechter hebben getroffen dan wij, een beetje verder helpen in het leven.

Wij zijn dan ook heel blij, dat de jarige Wereldwinkel steun wil verlenen aan een project van de DWG. Het gaat om het slaan van een waterput in een klein dorp in de staat Tamil Nadu in Zuid-India. Het dorp heet Vada Puzhuthiyur en telt 200 inwoners. Het zijn Christenen, Hindoes en Moslims. De oude waterput is niet meer bruikbaar en de mensen hebben geen geld om een nieuwe aan te leggen. Men gebruikt nu water uit een modderige poel, waarin ook kleding wordt gewassen en het vee gedrenkt. In het regenseizoen spoelt koeienpoep en ook menselijke ontlasting de poel in ( men doet zijn behoefte in het open veld). Tot welke onhygiënische toestanden dit leidt laat zich raden.

Nu zult u zich wellicht afvragen wie voor het onderhoud van de pomp gaat zorgen en hoe dat betaald wordt, want de steun van de DWG is alleen voor de aanleg. We hebben dit gevraagd aan SEED Trust, de organisatie die zich om deze mensen bekommert. Wij kregen als antwoord dat een dorpscomité van tien leden verantwoordelijk zal worden voor het goede gebruik van de pomp en dat de onderhoudskosten door de dorpelingen zullen worden gedragen. Deze worden geschat op € 0,25 per huishouden per jaar. Zelfs voor arme dagloners is dit bedrag op te brengen. We hebben  dan ook alle vertrouwen in dit project, dat het leven van de mensen in Vada Puzhuthiyur sterk zal verbeteren.

Op de kraam ligt informatiemateriaal over het project en over het werk van de Derde Wereldgroep Soest. Dit kunt u gratis meenemen. We danken het bestuur van de Wereldwinkel Soest voor deze actie en hopen op een mooie opbrengst.

Dank u wel.'


Bij de fotocollage '20 jaar Wereldwinkel': Rechtsboven burgemeester Arie Noordergraaf te midden van bezoekers luisterend naar Wereldwinkel-voorzitter Jan Buning (midden onder).