Archief

ZEER GESLAAGDE ONTMOETINGSAVOND VAN DE DERDE WERELDGROEP SOEST IN HET GRIFTLAND COLLEGE

Op 19 november heeft de Derde Wereldgroep Soest in de gastvrije aula van het Griftland College een gezellige bijeenkomst georganiseerd van donateurs en geïnteresseerden. De bijeenkomst was niet alleen gezellig, maar ook interessant en feestelijk.

Bij binnenkomst werden de gasten onthaald op een drankje en op prachtige balafoonmuziek, afgewisseld met ritmische dzjembéklanken. Die werden ten gehore gebracht door de 12-jarige dzjemgirl Danique, die als uitzonderlijk talent al haar eerste stap heeft gezet in het conservatorium in Den Haag.

Toen de aanwezigen binnengestroomd waren in de aula maakte de Heer Rob Duit, directeur van de onderbouw, de finale opbrengst van de op 15 oktober gehouden actiedag van de tweedeklassers. De opbrengst was ongekend hoog: 7418,24 euro! Die enorme gift, bestemd voor een scholenproject in Ghana, werd aan de DWG ter hand gesteld.

Mirjam Vossen, journalist en schrijfster 'Eerstehulp bij Ontwikkelingswerk', hield een inspirerende en deskundige inleiding over de huidige bezuinigingspolitiek en bekaaide situatie van ontwikkelingswerk, over problemen en kansen binnen binnen dat werkveld, over valkuilen en voordelen van kleinschaligheid en over de grote waardering die in haar ogen de manier van werken van de DWG verdient.

In de pauze werden exotische hapjes gereserveerd bij een drankje en een muziekje. De aanwezigen bezochten de feestelijk opgemaakte kraam van de WereldWinkel en lieten zich daar niet onbetuigd. Ook de aanwezige fototentoonstelling over het DWG-Ghanaproject werd met grote intersse bekeken.

De vervolgens getoonde documentaire film 'Hemelse Modder' was voor alle aanwezigen een regelrechte openbaring. In het Afrikaanse land Mali zijn in een oeroude beschaving fantastische bouwwerken opgericht van gedroogde modder, vermengd met stro. Diverse bekende architecten, uit de 20ste en 21ste eeuw, zoals bijvoorbeeld Gaude en Le Corbusier, zijn daardoor geïnspireerd. De huizen en gebouwen in en rond de steden Timboektoe en Djené zijn door hun harmonie met het landschap van adembenemende schoonheid. De verwevenheid van die organische architectuur met magische rituelen en bezweringen maakte de film nóg interessanter. Een weloverwogen keuze van de organiserende DWG!

Al bij al kan de Derde Werreldgroep Soest, mede dank zij de prima samenwerking met het Griftland College, terugzien op een zeer geslaagde ontmoetingsavond.

Leo Weusten

 

Per_e-mail_verzonden-3

Uit de Soester Courant van 24 november:

Pluim voor DWG met kleinschalige projecten

De Derde Wereldgroep Soest (DWG) is er vrijdag 19 november weer in geslaagd een goed bezochte en boeiende ontmoetingsavond te bieden voor haar donateurs. Dat gebeurde als elk najaar in het Griftland College, waar als eerste onderdeel werd stilgestaan bij de opbrengst van de vorige maand gehouden actie van de tweedejaarsleerlingen van de enige middelbare school in Soest.

Met vindingrijke acties is liefst 7418,24 euro verdiend voor een DWG-onderwijsproject in Ghana. Dat bedrag werd namens die Griftlanders symbolisch overhandigd door conrector Rob Duit. Deze opbrengst geldt niet alleen de financiën, maar ook de bewustwording die bij de leerlingen groeit dat in Nederland bijna alles mogelijk is en daar in Ghana bijna niets.

Kleinschalig

Mirjam Vossen, journaliste die onder meer een boek heeft geschreven over ontwikkelingswerk, vertelde boeiend over vrijwilligersprojecten die vaak ontstaan nadat Nederlanders van meestal tussen 50 en 60 jaar op hun vakantiereizen hebben gezien hoe het ter plaatse toegaat. Thema's daarbij zijn onderwijs, gezondheidszorg en water. De meeste van die kleinschalige groepen bestaan ongeveer tien jaar, aldus Vossen. De DWG bestaat daarentegen al meer dan 25 jaar. Zij zette daarbij een grote pluim op de hoed van de DWG, die vooral gefocust is op kleine projecten waarvan de aanvragen uit het land zelf komen. 'Het is goed voor het zelfvertrouwen van de mensen daar en het maakt ze, mede door de maximumduur van drie jaar steun, niet afhankelijk van de DWG.'

De documentaire 'Hemelse modder', over bouwkunst in Mali met als belangrijkste materiaal leem, besloot de avond, aldus heeft de Soester Courant van 24 november bericht.

Ook de Soester  Wereldwinkel was er met een mooie kraam, die ook veel klanten trok.