Archief

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR ELS KOOP

TopHet heeft Hare Majesteit behaagd om  Els Koop te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zij ontving op 29 april uit handen van burgemeester Mans van Hillegom de versierselen die bij haar nieuwe status als Ridder passen.

Veertig jaar geleden vertrok de toen 18-jarige Els Koop uit Hillegom voor een logeerpartij naar haar heeroom in Brazilië. In de plaats Lins was hij pastoor van een grote parochie en werd daar later bisschop. In Brazilië aangekomen werd Els meteen gegrepen door de armoede en de ellende om zich heen. Ze nam enkele weeskinderen bij haar oom in huis

Comunidade

Met hun hulp begon ze groente en fruit te telen. De kinderen gingen langs de huizen om de oogst, geladen in kruiwagens, aan de man te brengen.  Al snel groeide het aantal kinderen en werd er een plek voor dagopvang gevonden. Weer later zorgde haar oom voor een groter terrein met opstallen, waar de inmiddels opgerichte Comunidade Educacional para o Trabalho gehuisvest werd.
Al vele jaren worden daar gemiddeld per jaar 200 kinderen van zeer arme ouders na schooltijd opgevangen. Ze krijgen eten, medische en tandheelkundige verzorging en zo nodig kleding. De Comunidade zorgt ook voor de schooluniformen en leermiddelen, die de ouders niet kunnen betalen.
De Comunidade is zoveel mogelijk zelfvoorzienend door middel van tuinbouw, vee- en visteelt. De kinderen worden hierbij volop ingeschakeld en leren al doende het agrarische vak, wat in Lins heel belangrijk is om te overleven. Maar ze leren ook handwerken, naaien en timmeren. Ze krijgen computerles, halen het rijbewijs, doen aan muziek en sport. Een aantal van hen is zelfs verder gaan studeren. Ook de ouders van de kinderen worden geholpen met bv. kleding, medische zorg en het bouwen van een klein stenen huisje.

Behouden

Voor het werk van Els is veel geld nodig. Gelukkig kan ze nog steeds rekenen op trouwe sponsors in Nederland. De Derde Wereldgroep Soest kwam meer dan 20 jaar geleden in contact met Els. In de jaren 1990 tot 1997 vormde de Comunidade de hoofdmoot van de projecten die de DWG steunde. Maar ook in de jaren daarna bleef het contact behouden en werden er regelmatig dozen met bruikbare spullen en financiële bijdragen naar Brazilië gestuurd.

Het bestuur van de DWG Soest feliciteert haar van harte met deze zeer verdiende onderscheiding en hoopt dat zij nog jaren in staat zal zijn haar zegenrijke werk voor te zetten.