Archief

IN MEMORIAM PROF. DR. WOUTER TIMS

Wouter_TimsOns bereikte het bericht van het overlijden op 9 mei van Prof. Dr. Wouter Tims, emeritus hoogleraar Ontwikkelingseconomie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Prof. Tims (foto) heeft een belangrijke rol gespeeld bij de groei van de Derde Wereldgroep Soest. Op verzoek van toenmalig Soester burgemeester Paul Scholten bracht hij in 1986 het rapport ‘De Gemeente Soest en Ontwikkelingssamenwerking’ uit. Daarin werden alle initiatieven in Soest op dit terrein geïnventariseerd. Mede op basis van dit rapport werd in 1987 de Derde Wereldgroep Soest erkend als gemeentelijke platform voor ontwikkelingssamenwerking. De gemeente Soest stelt sindsdien ook een jaarlijkse bijdrage beschikbaar voor de projecthulp van de DWG.

Prof. Tims heeft de DWG Soest al die jaren een warm hart toegedragen en is altijd trouw donateur gebleven. In 2008 sprak hij zich in onze jubileumbrochure lovend uit over ons werk en toonde hij zich optimistisch over de toekomst van zich ontwikkelende landen.

Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte toe.