Archief

KANSEN VOOR KINDEREN IN GHANA EN INDIA

De Derde Wereldgroep Soest (DWG) presenteert net als in vorige jaren het jaarverslag samen met de start van een speciale actie. Ook nu weer met het uitkomen van het  jaarverslag 2008. Onder het motto ‘kansen voor kinderen’ wordt aandacht besteed aan scholen in India en Ghana. Bovendien wordt de DWG betrokken bij de zogenoemde Zandloper-actie van de gemeente Soest, waarvan afgelopen maandag in de raadszaal de uitkomst werd gepresenteerd.

Dat jaarverslag is inmiddels bezorgd bij de donateurs. Voor belangstellenden is het jaarverslag  ook aan te vragen bij het secretariaat van de DWG: telefoon 035-6014605 of via dwgsoest@hotmail.com. Het is ook in PDF op deze site te vinden.

Allerarmste kinderen
De DWG-voorjaarsactie wil de Urban Poor Child Organisation (UPCO) helpen, die in de stad Accra in Ghana, naschoolse lessen geeft in rekenen, taal, omgaan met computers en sociale vervaardigheden voor kinderen en jongeren tot ongeveer 18 jaar. Men probeert aan hen die anders op straat rondzwerven richting te geven. Hun ouders worden daarbij betrokken. Het gaat vooral om aanschaf van tien goede gebruikte computers, een tv en dvd-speler, ICT-boeken en wat meubilair. De spullen zullen goed beschermd worden tegen diefstal en UPCO betaalt de docenten. Voor dit project is  € 1600 nodig.
dwg_14.05.09_pspvss_india_07-290001.jpgKinderen in het Prakasam-district

Een tweede project ligt in het Prakasam-district in de deelstaat Andhra Pradeshin in India. De organisatie PZPV Social Service verzorgt daar in een aantal dorpen buitenschools onderwijs voor kinderen van 6 tot 14 jaar, die van school zijn gegaan of er zelfs nooit op hebben gezeten. Het zijn kinderen van kasteloze Dalits en inheemse volken, de Tribals, groepen die aan de rand van de maatschappij proberen te overleven. Ook daar worden de ouders bij betrokken en gestimuleerd om hun kinderen naar het reguliere onderwijs te sturen. Elke dorpsgemeenschap is verantwoordelijk voor de uitvoering. Voor de aanschaf van les- en spelmateriaal, de systematische benadering van de ouders en vergoeding van begeleiders is een bedrag van € 2000 nodig.
De DWG hoopt dat ‘kansen voor kinderen’ worden geboden door het doneren van bijdragen op rekening 5634327 van Stichting Derde Wereldgroep  Soest.

wethouder_krijger_in_gesprek_met_scholieren_zandloper-actie_18-095-2009dsc_0016_voor_site.jpg 

Wethouder Krijger in gesprek met scholieren die aan de Zandloper-actie hebben deelgenomen.

Zandloper-cheque
Tien klassen van Soester basisscholen hebben in de duinen zaailingen van bomen verwijderd om het zand beter te kunnen laten stuiven en zij hebben daarmee geld verdiend. De opbrengst komt ten goede aan een goed doel, te bepalen door de DWG.
Dat is het mooie bedrag van € 1500.
Er is gekozen voor  het project van de St. Francis Xavier School in Trupattur in Tamil Nadu in India. Deze school geeft kinderen van zeer arme ouders na schooltijd les in het gebruik van computers. Ze doen dit gratis, maar vroegen de DWG om een bijdrage voor de aanschaf van vier computers plus tafels en een printer. De DWG heeft dit project goedgekeurd. Johan Simon van de gemeente Soest vond de link van schoolkinderen dáár en schoolkinderen híér, die bij wijze van spreken achter de computer geboren worden, wel een goede.

dwg_wethouder_krijger_overhandigt_erica_hoksbergen_de_cheque_van_de_zandloper-actie_18-05-2009_voor_site.jpg