Archief

DERDE WERELDGROEP BESTAAT 25 JAAR - VIERING VRIJDAGAVOND 14 NOVEMBER

dwg_25_jaar_01.11.2008.jpg 
 

Het zilveren jubileum van de Derde Wereldgroep Soest wordt gevierd op vrijdagavond 14 november met een feestelijke bijeenkomst in de aula van het Griftland College aan de Noorderweg 79 in Soest en met de uitgave van een opvallend mooie brochure.

De feestavond in het Griftland College begint om 19.30 uur met koffie en gebak en in de pauze worden drankjes en exotische hapjes geserveerd.

De toegang is gratis.

 


Burgemeester Arie Noordergraaf opent de avond en neemt het eerste exemplaar van de jubileumbrochure in ontvangst. De Afrikaanse dansgroep Zaouli geeft enkele spetterende optredens. Kees Waagmeester, Soester deskundige op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, houdt een feestrede. ‘Mama’ Josephine Bakhita uit Tanzania zorgt voor een ‘geluid uit het veld’. Tevens wordt de totale opbrengst van de Griftland-actie voor het Samburu-herdersvolk in Kenia bekendgemaakt. De Soester WereldWinkel is gewoontegetrouw ook aanwezig met een kraampje waarin men naar hartelust kan grasduinen.

dwg_samburu_met_miriam_winkel__01.11.08.jpg_site.jpg

Op de feestavond  is er ook een foto-expositie van het project voor het Samburu-herdersvolk in Kenia. Miriam Winkel, ex-voorlichtster van de gemeente Soest, woont en werkt bij dit volk en zet zich intensief voor hen in.


Miriam Winkel te midden van Samburu-vrouwen. 

Ontwikkeling

In 1983 werd de Derde Wereldgroep Soest  (DWG) opgericht. Van meet af aan is de groep binnen de Soester gemeenschap breed gedragen en is ze niet gebonden aan een bepaalde politieke of kerkelijke richting. Vanaf het begin ook  stonden twee doelstellingen centraal: ondersteunen van kleinschalige projecten in de Derde Wereld en bewustwording bevorderen binnen de Soester bevolking van de  problematiek van mensen in ontwikkelingslanden. Donateurs zorgen voor een stabiel financieel fundament. Toen de DWG in 1987 werd erkend als gemeentelijk Platform voor Ontwikkelingssamenwerking  kende de gemeente haar een jaarlijkse subsidie toe, gekoppeld aan de eigen inbreng van gelden. Allerlei activiteiten werden ondernomen om fondsen te verwerven en om bekendheid te geven aan het ontwikkelingswerk.Al in de eerste jaren van haar bestaan ontstond er een hechte relatie met het Griftland College. Elk jaar op de laatste vrijdag voor de herfstvakantie voeren de tweedeklassers binnen Soest en omstreken (straat)acties voor een van de  projecten van de DWG. Elk jaar is het opnieuw verrassend hoe creatief en hoe  succesvol de activiteiten van  de leerlingen blijken. Docenten en leerlingen werken enthousiast samen ten bate van het mooie doel. Het Kontakt der Kontinenten te Soesterberg speelde een belangrijke rol voor de DWG door het organiseren van discussiebijeenkomsten over ontwikkelingssamenwerking. Ook Impulsis, een alliantie op het terrein van ontwikkelingssamenwerking, steunt de DWG. Sinds 2004 verdubbelt zij het bedrag dat bestemd is voor financiering van een aantal DWG-projecten.

Jubileumbrochure

De DWG-jubileumuitgave bevat de geschiedenis van de DWG, veel reacties ‘uit het veld’, interviews met betrokken mensen en veel interessante foto’s. De brochure is gratis te verkrijgen bij het secretariaat, telefoon (035) 6014605 of per e-mail: dwgsoest@hotmail.com.