Archief

ZANDLOPER: 2400 EURO VOOR SERVE IN INDIA

Het weekblad Soest Nu van woensdag 21 mei jl. heeft op de voorpagina en op pagina 3 van hetzelfde nummer een verslag met een foto door Hans Kruiswijk plus een column van hem over hetzelfde onderwerp:
Soest - Maandagmiddag werd in de raadszaal van het gemeentehuis de Operatie Zandloper afgesloten met de huldiging van de scholieren die zich hebben ingezet voor het beheer en onderhoud van de Soester duinen.
Zestien bovenbouwgroepen van negen basisscholen uit Soest en Soesterberg hebben allemaal een tiende hectare van het stuifzandgebied onderhouden. De werkzaamheden bestonden voornamelijk uit het verwijderen van eenjarige boompjes, de zogenaamde opslag. Voor elk stuk geschoond terrein doneert de gemeente 150 euro voor een goed doel, dat is uitgekozen door de Derde Wereldgroep Soest (DWG). De keuze is gevallen op twee projecten van de organisatie SERVE (Society for Education Research and Village Empowerment). Dit betreft het in gebruik nemen van braakliggende terreinen bij een aantal dorpen in India en het herstel van een aantal waterputten ter plaatse. Tijdens de afsluitende bijeenkomst kregen alle groepen een foto van het schoongemaakte gebied en werd de cheque van 2.400 euro uitgereikt aan de Derde Wereldgroep. Op de foto drie leerlingen van de Wegwijzer: Jeffrey, Dennis en Bo-Deanne. De Operatie Zandloper is een initiatief van de gemeente Soest in samenwerking met de organisatie voor natuureducatie IVN Eemland.

 zandloper_dwg_2_picasa2.jpg 
Onaanraakbaren
Op de voorpagina van mijn courant stonden maandagmorgen twee foto’s van mensen in een rampgebied. De ene foto was gemaakt in China. Er stond boven ‘China, hoop doet leven’. De andere foto kwam uit Birma. Boven die foto was geschreven ‘Geen hulp doet sterven’.
Dodental in China 33.000, in Birma 78.000. Groot verschil is dat de machthebbers in Birma het onvoorstelbare standpunt innemen dat buitenlandse hulp niet wordt aanvaard. Aan de grenzen van het Aziatische land staan de hulpgoederen opgestapeld, maar de kinderen sterven. Ik heb er geen woorden voor. Machtswellust overschrijft grenzeloos alle normen en waarden.
Blijer werd ik van het gesprek dat ik vanwege het jubileum van de Derde Wereld Groep Soest (DWG) maandagmiddag had op het Griftland College. Al vele jaren houdt die school op de vrijdag voor de herfstvakantie een Actiedag. Die dag begint met het Bijbelse verhaal over de talenten. Leerlingen worden bepaald bij hun rijke leventje met vakanties, mobiele telefoons en mooie scooters. Dan volgt de vraag of de leerlingen iemand kennen die gehandicapt is. Stop je die dan in een schuur om de schande weg te wissen, zoals in sommige Afrikaanse landen gebeurt, is de volgende vraag. In Tanzania en Kenia worden gehandicapten beschouwd als ‘onaanraakbaren’, sommigen worden zelfs aan een boom gebonden achtergelaten. Een gehandicapt kind als gezichtsverlies, je kunt het je nauwelijks voorstellen. De confrontatie met een ‘ver-van-mijn-bed-werkelijkheid‘ motiveert de leerlingen van de school om door middel van diverse activiteiten van een euro, een bedragje te maken dat ten goede komt aan het goede doel. De betrokkenheid en het enthousiasme zijn groot. Het is goed om vanuit ons rijke westerse leventje de nood te zien, en te steunen wat het Goede Doel dient. Daarin is de Derde Wereld Groep Soest al 25 jaar een betrouwbare partner. Maandag werd de operatie Zandloper afgesloten, waarbij leerlingen van negen basisscholen jonge boompjes verwijderden in de duinen. Dat leverde 2.400 euro op. De DWG besteedt dat geld aan de onaanraakbaren van deze wereld. Als wij geraakt worden door het leed van de onaanraakbaren kan er veel goeds gedaan worden.
Tekst en foto: Hans Kruiswijk