Archief

DERDE WERELDGROEP VOERT ACTIE VOOR GOEDE MOEDER EN KIND-ZORG IN GHANA

picture_077_dwg_ghana_09-05-2008.jpg 

Praktisch onderricht voor kraamverzorgsters in opleiding in Ghana, met tweede van links de docente.

Het jaarverslag 2007 van de Derde Wereldgroep Soest (DWG) is uitgekomen. Dat jaar was een goed jaar voor het DWG-werk voor de allerarmsten in de Derde Wereld. Dankzij steun van de donateurs, actie van leerlingen van het Griftland College en de gemeente Soest konden achttien projecten worden uitgevoerd, waarmee een bedrag van ruim 52.000 euro was gemoeid.

Inmiddels zijn nieuwe projecten in voorbereiding. Een speciaal voorbeeld daarvan vinden we in het Hohoe-district in de Volta-regio in het West-Afrikaanse land Ghana. Het is een landelijk gebied met een pover wegennet. De arme boerenbevolking is veelal niet in staat om te betalen voor de diensten van de spaarzaam aanwezige gezondheidsklinieken of het districtsziekenhuis, die bovendien moeilijk te bereiken zijn. Zwangere vrouwen maken gebruik van Traditional Birth Attendants, kortweg TBA's, die in de directe omgeving wonen en goedkoper zijn of soms helemaal niets rekenen.

De opleiding van deze TBA's laat echter te wensen over. De overheid heeft in het verleden ooit een training verzorgd en een vervolgcursus, maar heeft voorlopig geen plannen in dit opzicht. Het gevolg is, dat bijna de helft van de bevallingen wordt geleid door ongetrainde TBA's, wat extra risico's voor de moeders en hun baby's met zich mee brengt.

Afhankelijk van derden

De organisatie Akpafu geeft, in samenwerking met professionals, wel trainingen aan de deze vrouwen, maar is voor fondsen afhankelijk van derden. Voor de opleiding van 20 TBA's vraagt Akpafu nu de steun van de DWG. Doel is het verbeteren van de pre- en postnatale zorg en de begeleiding van de bevallingen. De TBA's leren ook om zwangere vrouwen, die een medisch risico lopen, op tijd naar een gezondheidscentrum te verwijzen. Ook geven zij voorlichting over familie-planning. Voor de aanschaf van cursusmateriaal en de training van de vrouwen, die 14 dagen intern is, wordt ons een bijdrage gevraagd van 4000 euro.

Wilt u meedoen?

Wilt u meehelpen om de moeder- en kindzorg in het Hohoe-district te verbeteren, stort dan uw bijdrage op Postbank 5634327 of Rabobank 379929813, ten name van de Derde Wereldgroep Soest. Het jaarverslag 2007 is op deze site in zowel Word als PDF (knop Jaarverslagen), maar ook in boekvorm te verkrijgen door een e-mail of telefoontje aan de DWG-secretaris: dwgsoest@hotmail.com of telefoon (035) 6014605.