Archief

LEO WEUSTEN DOOR KONINGIN BEATRIX ONDERSCHEIDEN

p4250318_leo_weusten_wordt_onderscheiden_namens_de_koningin_door_burgemeester_arie_noordergraaf_van_soest_25-04-2008.jpg

Vrijdag 25 april was een mooie dag voor de Derde Wereldgroep Soest en speciaal voor haar zeer gewaardeerde bestuurslid Leo Weusten. Onder voor Leo volstrekt geloofwaardige, maar absoluut valse voorwendselen was hij naar het Soester Raadhuis gelokt, waar hem bij het zien van alle feestelijk geklede bezoekers totaal geen licht op ging. Bescheiden als hij is, levert hij het liefst op de achtergrond zijn bijdrage.

Jarenlang was Leo Weusten actief binnen de voormalige Joannesparochie, waar zijn medemenselijkheid en zijn creatieve gaven tot uitdrukking kwamen. Ook het lot van de vele kansarme mensen in de Derde Wereld lag en ligt hem zeer na aan het hart. Sinds 1994 is hij bestuurslid van de Derde Wereldgroep en zet hij zijn talenten in om generaties leerlingen van het Griftland College in Soest bewust te maken van de noden van mensen 'ver van ons bed' en elk jaar weer deze jonge mensen te enthousiasmeren om actie te voeren voor een project van de DWG. Zijn kunstzinnigheid kan hij kwijt in het ontwerpen van posters, flyers e.d. die voor deze actie en voor de jaarlijkse ontmoetingsavond nodig zijn. Tweemaal redigeerde en produceerde hij een gedichtenbundel met gedichten van Soesters over ontwikkelingssamenwerking. Een klapper was de verkoop-tentoonstelling van vele van zijn schilderijen in het toenmalige C-drie in Soest, waarvan de opbrengst ten goede kwam aan een project.

Al deze belangeloze activiteiten voor de medemens híér en dáár resulteerden vrijdag in de volgende woorden van burgemeester Noordergraaf: 'Het heeft Hare Majesteit de Koningin behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau.'

Het bestuur van de Derde Wereldgroep Soest feliciteert Leo Weusten en zijn familie van harte met deze zeer verdiende onderscheiding.

p4250338_leo_weusten_met_onderscheiding_lid_in_de_orde_van_oranje-nassau_te_midden_van_paar_dwgers_25-04-2008.jpg

Burgemeester Arie Noordergraaf van Soest speldt Leo Weusten de onderscheiding op (foto geheel boven), waarna zeer velen Leo Weusten gelukwensten, onderwie talrijke DWG'ers (foto hierboven).