Archief

JAN BIK VOLGT ANS MANN OP ALS VOORZITTER DERDE WERELDGROEP SOEST

Namens de Derde Wereldgroep heeft voorzitter Jan Bik bloemen en een fraaie vaas uit de WereldWinkel aan Ans Mann overhandigd.

Na een voorzitterschap van acht jaar heeft Ans Mann afscheid genomen van de Derde Wereldgroep Soest (DWG). De andere functie van haar is het fractievoorzitterschap van GroenLinks en dat legt in toenemende mate beslag op haar tijd en energie. Daarom heeft ze uiteindelijk de keuze moeten maken om de voorzittershamer over te dragen aan Jan Bik.

Ans Mann vertrekt met pijn in haar hart, want de DWG en het doel waar deze voor staat, zijn haar in die afgelopen acht jaar zeer dierbaar geworden. Op haar eigen ontspannen manier wist ze richting te geven aan de verschillende activiteiten van de DWG, zoals het ondersteunen van diverse kleine projecten en het onder de publieke aandacht brengen van de problematiek van de allerarmsten elders in de wereld. Ze zette haar ervaring en goede contacten binnen Soest in om het werk van de DWG duidelijk op de kaart te zetten. De goede relaties met de gemeente Soest, met partner Impulsis en met het Griftland College zijn mede op haar conto te schrijven.

‘Galgenmaal'

Tijdens een gezamenlijke maaltijd, die Ans Mann als ‘galgenmaal' voor de bestuursleden en hun partners zelf had bereid, werd Jan Bik als haar opvolger welkom geheten. Jan Bik, van huis uit econoom, woont sinds 2004 in Soest en werd een jaar later lid van de groep. Hij zette zijn kennis al snel in bij het beoordelen van de vele binnenkomende projectaanvragen en bij het organiseren van de jaarlijkse voorlichtingsavond.

Jan Bik begint zijn nieuwe taak als voorzitter in het jaar dat de DWG  25 jaar bestaat. De viering van dit jubileum, in november a.s., vergt veel voorbereiding. Hij gaat daar, samen met het bestuur, vol zijn schouders onder zetten, terwijl natuurlijk ook het gewone werk doorgaat. De nieuwe voorzitter: ‘Bent u geïnteresseerd  in het werk van de Derde Wereldgroep Soest, mail met ons secretariaat: dwgsoest@hotmail.com.'