Archief

AUKE IDZENGA BEZOEKT DERDE WERELDGROEP IN SOEST

RAM-waterpompen helpen nu ook in Afghanistan

Vorige week bezocht Auke Idzenga tijdens een kort verlof in Nederland ook de Derde Wereldgroep Soest. Zijn bekroonde RAM-waterpompen worden behalve in de Filippijnen nu ook in Afghanistan gebouwd.

PC040183.JPG   

Auke Idzenga (derde van links) brengt verslag uit aan bestuursleden Leo Weusten, voorzitter Ans Mann, José Weusten, Jan Bik en Jaap den Oude (v.l.n.r.) van de Derde Wereldgroep. Op de schermen zijn hij en de Britse kroonprins Charles zichtbaar.

Auke Idzenga, getrouwd met een Filippijnse en vader van vier kinderen, is al sinds begin jaren negentig werkzaam op het eiland Negros in de Filippijnen. Als technisch ingenieur was hij uitgezonden om de lokale vakbond voor suikerrietarbeiders bij te staan en de kleine boeren te helpen met de gevolgen van een landhervormingsprogramma. Ecologische landbouwmethoden stonden van meet af aan centraal en ook schoon water en sanitatie  - heel belangrijke thema's in de wereldwijde discussie over waterbeheer - vormen al meer dan een decennium een speerpunt voor Idzenga en zijn AID Foundation, die uit de vakbond voortkwam.

Bekroond

Idzenga heeft zich toegelegd op de technische ontwikkeling van de zogenoemde RAM-pomp, die puur op de kracht van stromend water, dit water via een pijpleiding tot wel 200 meter omhoog kan pompen. Er wordt daarbij dus geen fossiele brandstof gebruikt en ook de uitstoot van CO2 is nihil. De boeren in de bergen krijgen daarmee schoon was- en drinkwater en kunnen ook in de droge periode hun gewassen bevloeien. Inmiddels zijn er al meer dan 100 pompsystemen aangelegd. In juni van dit jaar ontving Auke  Idzenga in Londen uit handen van Al Gore de prestigieuze Ashden Award voor de ontwikkeling en promotie van dit duurzame pompsysteem. Hij werd ook door de Britse kroonprins Charles ten paleize in Londen ontvangen en kon vertellen over zijn RAM-waterpomp. 

image0.jpg  

RAM-pompinstallatie op Negros, eiland van de Filippijnen.

Op bezoek in Soest vertelde Auke Idzenga over zijn jongste ervaring: de aanleg van een RAM-pompsysteem in het noorden van Afghanistan. Te midden van de dreiging van agressieve krijgsheren, waardoor alleen onder bewaking kon worden gewerkt, legde hij met zijn medewerkers in vier weken een pompsysteem aan. Afghanistan is zeer dramatisch ontbost, er is nog maar 2% bos over. Met geld van de Europese Unie wil men de berghellingen langs de rivieren weer productief maken, maar nu met fruit- en notenbomen. De RAM-pomp is ideaal om het water de steile hellingen op te krijgen. De mensen ter plaatse kunnen het systeem met eenvoudige middelen zelf onderhouden.

Duurzaam

Intussen gaat ook het werk op Negros door: de aanleg van een Techno-demonstratiepark, waar allerlei methoden van duurzame energie-opwekking worden getoond, is bijna klaar. Samen met de lokale organisatie Yamog werkt de AID Foundation aan hydro-elektrische centrales. Met de opgewekte stroom worden zware accu's gevuld, die de boeren in de bergen kunnen gebruiken voor verlichting en het gebruik van elektrische apparaten.

Ook worden in de bergen vijvers aangelegd om het regenwater vast te houden voor de droge periode. Het kweken van Tilapia-vis in deze vijvers levert weer extra inkomsten op. Biogas wordt opgewekt uit varkensmest en de restanten worden weer gebruikt als compost. Men probeert zoveel mogelijk biologisch gesloten kringlopen te vormen. Vrijwel alle apparaten en pijpleidingen worden door de technische medewerkers van AID zelf gemaakt met in het land verkrijgbare materialen.

Helpen

De Derde Wereldgroep Soest heeft de AID Foundation al sinds 1997 geholpen met de aanschaf van een terrein, met de bouw en latere uitbreiding van de werkplaats, met de financiering van een onderzoeks- en ontwikkelingprogramma, met voorlichting aan de boeren en meest recent met de aanleg van het Technopark.

Het project van de AID Foundation is een van de projecten van de Derde Wereldgroep Soest. In 2007 zal de Derde Wereldgriep in totaal 20 verschillende projecten steunen. Meer informatie kunt u vinden op: http://www.derdewereldgroepsoest.nl/. Telefonische informatie via de secretaris: (035) 60.14.605 of dwgsoest@hotmail.com. Bijdragen aan het werk van de Derde Wereldgroep Soest kunnen overgemaakt worden op Postbank 56.34.327 of Rabobank 37.99.29.813 t.n.v. de Stichting Derde Wereldgroep Soest.