Archief

AAN DE DONATEURS VAN DERDE WERELDGROEP SOEST

DSC 8461 002

Geachte donateur,

Sinds u in april het jaarverslag 2014 van ons ontving is er alweer veel gebeurd. Zoals we in dit verslag schreven, zouden wij ons in 2015 gaan inzetten om nog een verdieping met vier extra lokalen te laten bouwen op de Charles Lwangaschool in Kampala. De acceptgiro-actie in het voorjaar bracht al € 4.000,- op en de actiedag van de tweedeklassers van het Griftland College op vrijdag 16 oktober, zal ook een mooi bedrag opleveren. Buitengewoon verheugd waren we over de medewerking van de Rickelman Van Erp Stichting, die in 2012 met een forse gift de bouw van de school tot een haalbare realiteit maakte. Dit jaar sprong zij opnieuw bij met een donatie van € 15.000,--! Die extra lokalen gaan er beslist komen.

Maar ook vele andere projecten konden op onze steun rekenen. Zoals het verstrekken van een schaap of geit aan oorlogswezen in Sierra Leone, zodat ze zelf wat extra inkomsten hebben en niet volledig afhankelijk zijn van hun pleeggezin. Of de aanleg van een waterpomp in een klein plattelandsdorp in Mali, de aanschaf van banken en de bouw van toiletten op een school in Ghana, de aanleg van twee vijvers voor het kweken van vis voor eigen consumptie en verkoop in Kenia. Het aantal aanvragen bedraagt tot op heden 125 en voor het eind van het jaar zullen dat er nog een stuk meer geworden zijn.

Graag begroeten wij u als trouwe donateur op onze ontmoetingsavond, die dit jaar op vrijdag 6 november wordt gehouden, als vanouds in het Griftland College aan de Noorderweg (zie ook de uitnodiging daarvoor). Centraal staat dit keer het werk van decultureel antropoloog Jan Jansen op het platteland van Mali. De in Guinee geboren Layba Diawara zal op kora en balafoon de typische West-Afrikaanse muziek van de Griots doen klinken.

In de media wordt intensief discussie gevoerd over de kosten die Goede Doelen-organisaties maken. De nadruk zou meer moeten gaan liggen op het resultaat van hun inspanningen en minder op het maximumpercentage dat zij aan kantoorkosten, fondsverwerving e.d. zou mogen uitgeven (25%). Van dit alles heeft de Derde Wereldgroep Soest als kleine vrijwilligersorganisatie natuurlijk geen last. Er zijn geen bureaukosten en zelfs de kosten voor drukwerk worden door de gemeente gesponsord. Wij kunnen garanderen, dat uw bijdrage volledig aan de projecten wordt besteed.

Wij doen dan ook graag weer een beroep op u om ons te helpen om straatarme mensen elders in de wereld te helpen een bestaan op te bouwen. Uw gift is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De DWG Soest is ingeschreven in het ANBI-register onder de naam Stichting Derde Wereld Groep Soest.

Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Erica Hoksbergen

Penningmeester DWG Soest