Archief

MOOI KERSTGESCHENK DANKZIJ INTERNET

ScanBegin december wordt er een bedrag van € 1200,- op onze rekening bijgeschreven. Een zeer welkome gift, maar de begeleidende tekst is verontrustend: 'i.v.m. stoppen Wereldwinkel'.

Het zal toch niet waar zijn, dat onze Wereldwinkel in Soest ermee op gaat houden? Voorzichtig informeren in de winkel zelf levert alleen maar onbegrip op, dus misschien is het nog niet doorgedrongen… Of wordt er misschien wat anders bedoeld? Stopt men met verkoop op onze ontmoetingsavond?

In elk geval een mooie bedankbrief geschreven, maar na enkele dagen reageert de penningmeester vol ongeloof: hij weet van niets!

Anna Paulowna

Het speurwerk kan beginnen en gelukkig is de bank zo welwillend om ons het adres van de sponsor te geven, een straat in Breezand, Noord-Holland. Het wordt steeds intrigerender. Eerst maar per brief om informatie gevraagd om te zien of er geen vergissing in het spel is. Nu, dat is er niet. De Wereldwinkel in Anna Paulowna is ermee gestopt en het resterende bedrag is aan ons overgemaakt.

Maar waarom aan ons? En dan blijken de zegeningen van het internet: via wat speurwerk heeft men ons gevonden en blijkbaar kwamen we zo goed naar voren, dat men ons die € 1200,- wel toevertrouwde. Als dat geen mooi Kerstgeschenk is!

Waterpomp

Het geld zal besteed worden aan de aanleg van een waterpomp in een klein dorp, 50 km ten zuiden van Bamako, hoofdstad van Mali. Dit project werd ons aangereikt door een partner met wie wij al jaren contact hebben en die de situatie ter plekke goed kent.

Fijn & voorspoedig 2015

Het bestuur van de Derde Wereldgroep Soest wenst u allen fijne feestdagen en een voorspoedig 2015.