Archief

BRIEF AAN DONATEURS EN NAJAARSACTIES DWG SOEST

Geachte donateur,                                                                                                                                     

Sinds u van ons in april het jaarverslag over 2013 ontving is er alweer veel gebeurd. Het meest trots zijn we op het gereed komen van de Charles Lwangaschool in Kampala, hoofdstad van Oeganda. Op 7 december wordt het gebouw feestelijk geopend. Er zijn acht nieuwe schoollokalen en in het oude gebouw worden nog drie lokalen gebruikt. Graag zou men nog een extra verdieping op het gebouw zetten. Dat kan technisch, maar het geld ontbreekt... Onnodig te zeggen, dat men 'Soest' heel dank baar is voor alle hulp.

Tot op heden zijn er in 2014 nog 12 andere projecten gefinancierd, allemaal voor de betrokken van groot belang zijn. Zoals de aanleg van waterputten, de aanschaf van regenwatertanks bij een school en het herstel van oude bronnen. Leningen voor de aanschaf van een koe of enkele geiten, voorlichting over biologische landbouwmethoden en druppelirrigatie en het opzetten van een centrum voor naai- en borduuronderwijs

Armenschool Maputo

Op vrijdag 17 oktober gaan de tweedeklassers van het Griftland College 'de straat op' om geld te verdienen voor de armenschool in Maputo, hoofdstad van Mozambique. Het onderwijs is er gratis en de kinderen hoeven geen schooluniform of zelfs maar schoenen te dragen. Allemaal zaken die hun ouders niet kunnen betalen. De DWG heeft als sinds 2001 contact met dit project. De opbrengst van de actie is hard nodig om het schoolgebouw te renoveren en een waterleiding aan te leggen.

Jaarlijkse avond

Traditiegetrouw organiseren we op vrijdag 28 november onze jaarlijkse avond voor onze donateurs en andere belangstellenden. René Boezaard, die het project in Mozambique 20 jaar geleden heeft opgezet en er nog steeds intensief bij betrokken is, zal alles over het wel en wee van dit project komen vertellen. En natuurlijk is er ook weer een wat luchtiger programma-onderdeel. Wij hopen op uw aller komst.

De discussie in de media over ontwikkelingssamenwerking speelt zich af op macroniveau. De DWG Soest houdt zich bezig met het microniveau van straatarme mensen, die met het weinige dat ze hebben proberen te overleven. U kunt ons daarbij helpen.

Uw jaarlijkse bijdrage via NL02 RABO 0379 9298 13 of NL72 INGB 0005 6343 27 is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, omdat de DWG Soest is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen), onder de naam Stichting Derde Wereld Groep Soest.

Bij voorbaat onze hartelijke dank.                                                                                                 

                                                         Erica Hoksbergen, Penningmeester DWG Soest 

IMG 0001-001

IMG 0004

IMG 0009

Drie beelden van de school in Maputo, waarvoor tweedeklassers van het

Soester Griftland College op vrijdag 17 oktober, de laatste dag voor

de herfstvakantie, in winkelstraten van onder meer Soest en Baarn

 geld willen verdienen voor deze school voor allerarmsten.