Archief

IN MEMORIAM LEO WEUSTEN

 
Leo Weusten
Tot onze grote schrik overleed op 28 januari 2014 plotseling ons zeer waardevolle oud-bestuurslid Leo Weusten, 82 jaar oud. Nog maar zo kort geleden hadden we officieel afscheid van hem als bestuurslid genomen. Hij betreurde het zeer, dat zijn broze gezondheid het hem niet langer mogelijk maakte om bestuurswerk voor de Derde Wereldgroep te doen. Maar hij bleef zeer geïnteresseerd in ons doen en laten.

De viering van ons dertigjarige jubileum, in november 2013, liet hij dan ook niet aan zich voorbijgaan.

Hij genoot zichtbaar van de aandacht die hij daar kreeg. Glunderend hoorde hij aan dat volgens cabaretier Patrick Spekman er in het vernieuwde Rijksmuseum al een plekje voor Leo’s schilderijen was gereserveerd, in de buurt van zijn geliefde Melkmeisje van Vermeer.

Uit de warme reacties in de zaal bleek wel hoe geliefd Leo was, binnen het bestuur, maar ook bij de donateurs en andere belangstellende aanwezigen, waaronder Rob Duit van het Griftland College, met wie Leo veel contact had.

Leo heeft zich twintig jaar lang met hart en ziel ingezet voor het werk van de Derde Wereldgroep Soest. Zijn betrokkenheid, creativiteit en vaardigheid in woord en geschrift hebben veel bijgedragen aan het succes van ons werk. Hij was heel royaal in zijn bijdragen voor de allerarmsten en hij wist daarin ook zijn familie mee te krijgen. Voor al zijn vrijwilligerswerk, ook in kerkelijk verband, ontving hij in 2008 zeer verdiend een Koninklijke Onderscheiding.

We verliezen in Leo een gevoelig en beminnelijk mens, met wie wij twintig jaar lang een fijne en productieve tijd hebben gehad.

We zullen hem zeer missen.