Archief

BOEIENDE AVOND VAN DERDE WERELDGROEP SOEST

P1020253

Op vrijdag 25 november kwamen op de jaarlijkse ontmoetingsavond van de Derde Wereldgroep Soest twee belangrijke thema’s aan de orde. Ten eerste de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die al in 1948 door de Verenigde Naties werd opgesteld.

Willie Pronk, ervaringsdeskundige op dit gebied, vertelde het geïnteresseerde publiek welke rechten het belangrijkst zijn in de praktijk en hoe ze jarenlang in Kenia heeft meegewerkt aan de bewustwording daarover van de bevolking. Hoe een kleine groep van zes leraren erin slaagde om via de scholen een landelijk netwerk op te bouwen van bevlogen mensen, die hun leerlingen en later ook groepen uit de samenleving, de beginselen van participatie en zelfstandig denken bijbrachten. In de loop der jaren is in Kenia op dat terrein veel vooruitgang geboekt.

Millenniumdoelen

Ook wat de zogenaamde Millenniumdoelen betreft, die in 2000 door de VN werden opgesteld, zoals extreme armoede wereldwijd halveren, alle kinderen naar school en gelijkheid tussen mannen en vrouwen, is er wel degelijk na 15 jaar vooruitgang geboekt, maar helaas niet overal even sterk. In Ton van der Lee’s documentaire De Belofte, kon het publiek meeleven met drie jonge mensen uit Ghana, die worstelden om het hoofd boven water te houden. Overigens zijn er in 2015 alweer 17 nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen opgesteld, die in 2030 gehaald moeten zijn.

Mooi bedrag

Stafdocente Lize van de Berg van het Griftland College maakte officieel de opbrengst van de actie door de tweedeklassers bekend: een mooi bedrag van € 5600, bestemd voor toiletfaciliteiten bij een school in Ghana. De aanwezige Wereldwinkel Soest deed goede zaken.

De DWG Soest kijkt terug op een boeiende en informatieve avond, waarbij de Soester wethouder Jannelies van Berkel ook acte de présence gaf.

DSC 0128 001 DSC 0121 001 1 DSC 0151 001

De verheugde DWG-penningmeester Erica Hoksbergen (l.) en krijgt de cheque van Griftland-stafdocente Lize van de Berg.