DWG homepage

In Memoriam Jan Bik

Jan Bik

We zijn ontdaan over het droevige bericht dat onze voorzitter Jan Bik is overleden. Zijn gezondheid ging de laatste maanden snel achteruit en zijn overlijden kwam daardoor niet onverwacht.

Jan maakte in 2005 kennis met de Derde Wereldgroep Soest tijdens de oprichtingsbijeenkomst van de Stichting Levenskunst in de Oude Kerk, waar de DWG aanwezig was met een fototentoonstelling over Mali. Jan raakte meteen enthousiast en trad toe tot het bestuur. Hij ging zich bezig houden met de beoordeling van de vele binnenkomende projectaanvragen en begin 2008 volgde hij Ans Mann op als voorzitter.

Jan vertegenwoordigde de DWG naar buiten, op een zakelijke manier die hem als econoom eigen was, maar zijn betrokkenheid bij de allerarmsten elders in de wereld was duidelijk. Hij getuigde altijd van zijn enthousiasme voor de leerlingen van het Griftland, die jaarlijks actie voerden om geld voor een DWG project in te zamelen. Ook bij de voorbereiding van de jaarlijkse avond speelde hij een belangrijke rol en op de avonden zelf bracht hij zijn betrokkenheid op een ingetogen wijze tot uitdrukking.  

In zijn werk voor de projectgroep bleek eens te meer, dat de situatie van de mensen om wie het gaat, hem na aan het hart lag. Hoewel zijn gezondheid de laatste tijd gebreken begon te vertonen, probeerde hij zijn taken te blijven vervullen, vrijwel tot het einde toe.

We gedenken in Jan een serieuze, betrokken voorzitter en een beminnelijk mens.

We wensen zijn vrouw Janneke, hun kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.